عدم نمایش زیردسته در "شما اینجا هستید" - وردپرس
1 1

1 ارسال در این موضوع قرار دارد

درود !
در مورد "شما اینجا هستید" یا همون اسپیدبار breadcrumbs در وردپرس مشکل داشتم ..

مشکل این هست که فقط خانه / دسته اصلی نمایش داده میشن و زیردسته ها و نام پست نمایش داده نمیشه !
کدهای استفاده شده در فانکشن رو قرار میدم، ممنون میشم راهنمایی بفرمایید :
 

function dimox_breadcrumbs() {

$showOnHome = 0;
$delimiter = '<span class="divider">/</span>'; // delimiter between crumbs
$home = 'صفحه نخست'; // text for the 'Home' link
$showCurrent = 1;
$before = '<li class="active"><span class="current">'; // tag before the current crumb
$after = '</span></li>'; // tag after the current crumb

global $post;
$homeLink = get_bloginfo('url');

if (is_home() || is_front_page()) {

if ($showOnHome == 1) echo '<div class="breadcrumb_wrap"><div class="container"><ul class="breadcrumb"><li><a href="' . $homeLink . '">' . $home . '</a></li></ul></div><!-- ./ container --></div>';

} else {

echo '<div class="breadcrumb_wrap"><div class="container"><ul class="breadcrumb"><li><a href="' . $homeLink . '">' . $home . '</a> ' . $delimiter . '</li> ';

if ( is_category() ) {
$thisCat = get_category(get_query_var('cat'), false);
if ($thisCat->parent != 0) echo get_category_parents($thisCat->parent, TRUE, ' ' . $delimiter . ' ');
echo $before . '' . single_cat_title('', false) . '' . $after;

} elseif ( is_search() ) {
echo $before . 'Search results for "' . get_search_query() . '"' . $after;

} elseif ( is_day() ) {
echo '<li><a href="' . get_year_link(get_the_time('Y')) . '">' . get_the_time('Y') . '</a> ' . $delimiter . '</li> ';
echo '<li><a href="' . get_month_link(get_the_time('Y'),get_the_time('m')) . '">' . get_the_time('F') . '</a> ' . $delimiter . '</li> ';
echo $before . get_the_time('d') . $after;

} elseif ( is_month() ) {
echo '<li><a href="' . get_year_link(get_the_time('Y')) . '">' . get_the_time('Y') . '</a> ' . $delimiter . '</li> ';
echo $before . get_the_time('F') . $after;

} elseif ( is_year() ) {
echo $before . get_the_time('Y') . $after;

} elseif ( is_single() && !is_attachment() ) {
if ( get_post_type() != 'post' ) {
$post_type = get_post_type_object(get_post_type());
$slug = $post_type->rewrite;
echo '<li><a href="' . $homeLink . '/' . $slug['slug'] . '/">' . $post_type->labels->singular_name . '</a>';
if ($showCurrent == 1) echo ' ' . $delimiter . '</li> ' . $before . get_the_title() . $after;
} else {
$cat = get_the_category(); $cat = $cat[0];
$cats = get_category_parents($cat, TRUE, ' ' . $delimiter . '</li> ');
if ($showCurrent == 1) $cats = preg_replace("#^(.+)\s$delimiter\s$#", "$1", $cats);
echo $cats;
}

} elseif ( !is_single() && !is_page() && get_post_type() != 'post' && !is_404() ) {
$post_type = get_post_type_object(get_post_type());
echo $before . $post_type->labels->singular_name . $after;

} elseif ( is_attachment() ) {
$parent = get_post($post->post_parent);
$cat = get_the_category($parent->ID); $cat = $cat[0];
echo get_category_parents($cat, TRUE, ' ' . $delimiter . '</li> ');
echo '<li><a href="' . get_permalink($parent) . '">' . $parent->post_title . '</a>';
if ($showCurrent == 1) echo ' ' . $delimiter . '</li> ' . $before . get_the_title() . $after;

} elseif ( is_page() && !$post->post_parent ) {
if ($showCurrent == 1) echo $before . get_the_title() . $after;

} elseif ( is_page() && $post->post_parent ) {
$parent_id = $post->post_parent;
$breadcrumbs = array();
while ($parent_id) {
$page = get_page($parent_id);
$breadcrumbs[] = '<li><a href="' . get_permalink($page->ID) . '">' . get_the_title($page->ID) . '</a>';
$parent_id = $page->post_parent;
}
$breadcrumbs = array_reverse($breadcrumbs);
for ($i = 0; $i < count($breadcrumbs); $i++) {
echo $breadcrumbs[$i];
if ($i != count($breadcrumbs)-1) echo ' ' . $delimiter . '</li> ';
}
if ($showCurrent == 1) echo ' ' . $delimiter . '</li> ' . $before . get_the_title() . $after;

} elseif ( is_tag() ) {
echo $before . 'برچسب "' . single_tag_title('', false) . '"' . $after;

} elseif ( is_author() ) {
global $author;
$userdata = get_userdata($author);
echo $before . 'مطالب  ' . $userdata->display_name . $after;

} elseif ( is_404() ) {
echo $before . 'صفحه 404!' . $after;
}

if ( get_query_var('paged') ) {
if ( is_category() || is_day() || is_month() || is_year() || is_search() || is_tag() || is_author() ) echo ' (';
echo __('برگه') . ' ' . get_query_var('paged');
if ( is_category() || is_day() || is_month() || is_year() || is_search() || is_tag() || is_author() ) echo ')';
}

echo '</ul></div><!-- ./ container --></div>';

}
}ممنون (:

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

1 1