رفتن به مطلب
iranwebserver
sir1

ابزار اختصاصی و پیاده سازی آن در وردپرس

پست های پیشنهاد شده

با سلام

در لینک زیر چند ابزار اختصاصی وجود داره که سروس همه ابزارها از چند فایل js و css تشکیل شدند یعنی همشون دارای یک سروس هستند: view-source:http://ergoplustools.elasticbeanstalk.com/#/wisha

محتوای مخفی

  برای مشاهده لینک ها می بایست در وب سایت عضو باشید!

محتوای مخفی

  برای مشاهده لینک ها می بایست در وب سایت عضو باشید!

محتوای مخفی

  برای مشاهده لینک ها می بایست در وب سایت عضو باشید!

من همه فایل های js و css را در هاست  و در قالب سایتم اپلود و ادرس دهی کردم ولی یه جای کار ایراد داره و بالا نمیاد. 

در قالب سایت فایلی wisha.php به محتویات زیر ایجاد کردم.

<?php
/*
Template Name: Wisha
*/
?>
<html ng-app="ErgoPlusTools" style="min-height: 100%; position: relative">
<head lang="en">
	<!-- Javascript Includes -->
	<script type="application/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/lib/ergoplus-angular-lib.min.js"></script>
	<script type="application/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/lib/node_modules/angular-touch/angular-touch.js"></script>
	<script type="application/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/lib/node_modules/angular-strap/dist/angular-strap.tpl.min.js"></script>
	<script type="application/javascript"
			src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/lib/node_modules/angular-file-saver/dist/angular-file-saver.min.js"></script>
	<script type="application/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/lib/FileSaver.min.js"></script>
	<script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/app/ErgoPlusTools.js"></script>
	<script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/app/controllers/NioshCtrl.js"></script>
	<script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/app/niosh_calculations.js"></script>
	<script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/app/push_tables.js"></script>
	<script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/app/controllers/PushCtrl.js"></script>
	<script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/app/pull_tables.js"></script>
	<script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/app/controllers/PullCtrl.js"></script>
	<script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/app/carry_tables.js"></script>
	<script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/app/controllers/CarryCtrl.js"></script>
	<script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/app/lift_lower_tables.js"></script>
	<script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/app/controllers/LiftLowerCtrl.js"></script>
	<script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/app/directives/SnookTablesAbout.js"></script>
	<script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/app/services/PdfExportService.js"></script>
	<script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/app/controllers/WishaCtrl.js"></script>
	<script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/app/wisha_tables.js"></script>

	<!-- CSS Includes -->
	<link type="text/css" rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/lib/node_modules/ng-dialog/css/ngDialog.min.css">
	<link type="text/css" rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/lib/node_modules/ng-dialog/css/ngDialog-theme-default.min.css">
	<link type="text/css" rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/lib/node_modules/ng-dialog/css/ngDialog-theme-plain.min.css">
	<link type="text/css" rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/lib/node_modules/angular-motion/dist/angular-motion.min.css">
	<link type="text/css" rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/lib/node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css">
	<link type="text/css" rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/lib/node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap-theme.min.css">
	<link type="text/css" rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/css/niosh.css">
	<link type="text/css" rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/css/print.css">
	<link type="text/css" rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/css/niosh_buttons.css">

	<meta charset="UTF-8">
	<title>ابزار wisha</title>
</head>
<body style="margin: 0; height: 100%; background-color: #f7fdfd">
<div ng-view></div>
</body>
</html>

در پیشخوان برگه ای ایجاد کردم و در ویژگی های برگه wisha را انتخاب کردم و سیو کردم ولی ابزار بالا نمیاد.در خود اون سایت همه ابزارها با ایفرم بالا اومده.
 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 11 فروردین 1397 در 23:54، sir1 گفته است :

با سلام

در لینک زیر چند ابزار اختصاصی وجود داره که در سروس همه ابزارها از چند فایل js و css تشکیل شدند یعنی همشون دارای یک سورس هستند: view-source:http://ergoplustools.elasticbeanstalk.com/#/wisha

محتوای مخفی

  برای مشاهده لینک ها می بایست در وب سایت عضو باشید!

محتوای مخفی

  برای مشاهده لینک ها می بایست در وب سایت عضو باشید!

محتوای مخفی

  برای مشاهده لینک ها می بایست در وب سایت عضو باشید!

من همه فایل های js و css را در هاست  و در قالب سایتم اپلود و ادرس دهی کردم ولی یه جای کار ایراد داره و بالا نمیاد. 

در قالب سایت فایلی wisha.php به محتویات زیر ایجاد کردم.


<?php
/*
Template Name: Wisha
*/
?>
<html ng-app="ErgoPlusTools" style="min-height: 100%; position: relative">
<head lang="en">
	<!-- Javascript Includes -->
	<script type="application/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/lib/ergoplus-angular-lib.min.js"></script>
	<script type="application/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/lib/node_modules/angular-touch/angular-touch.js"></script>
	<script type="application/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/lib/node_modules/angular-strap/dist/angular-strap.tpl.min.js"></script>
	<script type="application/javascript"
			src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/lib/node_modules/angular-file-saver/dist/angular-file-saver.min.js"></script>
	<script type="application/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/lib/FileSaver.min.js"></script>
	<script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/app/ErgoPlusTools.js"></script>
	<script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/app/controllers/NioshCtrl.js"></script>
	<script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/app/niosh_calculations.js"></script>
	<script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/app/push_tables.js"></script>
	<script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/app/controllers/PushCtrl.js"></script>
	<script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/app/pull_tables.js"></script>
	<script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/app/controllers/PullCtrl.js"></script>
	<script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/app/carry_tables.js"></script>
	<script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/app/controllers/CarryCtrl.js"></script>
	<script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/app/lift_lower_tables.js"></script>
	<script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/app/controllers/LiftLowerCtrl.js"></script>
	<script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/app/directives/SnookTablesAbout.js"></script>
	<script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/app/services/PdfExportService.js"></script>
	<script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/app/controllers/WishaCtrl.js"></script>
	<script type="text/javascript" src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/app/wisha_tables.js"></script>

	<!-- CSS Includes -->
	<link type="text/css" rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/lib/node_modules/ng-dialog/css/ngDialog.min.css">
	<link type="text/css" rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/lib/node_modules/ng-dialog/css/ngDialog-theme-default.min.css">
	<link type="text/css" rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/lib/node_modules/ng-dialog/css/ngDialog-theme-plain.min.css">
	<link type="text/css" rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/lib/node_modules/angular-motion/dist/angular-motion.min.css">
	<link type="text/css" rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/lib/node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css">
	<link type="text/css" rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/lib/node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap-theme.min.css">
	<link type="text/css" rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/css/niosh.css">
	<link type="text/css" rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/css/print.css">
	<link type="text/css" rel="stylesheet" href="<?php bloginfo('template_url'); ?>/tools/wisha/css/niosh_buttons.css">

	<meta charset="UTF-8">
	<title>ابزار wisha</title>
</head>
<body style="margin: 0; height: 100%; background-color: #f7fdfd">
<div ng-view></div>
</body>
</html>

در پیشخوان برگه ای ایجاد کردم و در ویژگی های برگه wisha را انتخاب کردم وسیو کردم ولی ابزار بالا نمیاد.در خود اون سایت همه ابزارها با ایفرم بالا اومده.
 

 

به نظر من کد زیر:

<div ng-view></div>

به شکل زیر:

<div id="ng-view"></div>

یا

<div class="ng-view"></div>

باشد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

هر دو حالت را تست کردم ولی کار نمیکنه.

محتوای مخفی

  برای مشاهده لینک ها می بایست در وب سایت عضو باشید!

وقتی ادرس برگه را باز میکنم اینطوری میشه: 

محتوای مخفی

  برای مشاهده لینک ها می بایست در وب سایت عضو باشید!

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در 12 فروردین 1397 در 00:10، sir1 گفته است :

هر دو حالت را تست کردم ولی کار نمیکنه.

محتوای مخفی

  برای مشاهده لینک ها می بایست در وب سایت عضو باشید!

وقتی ادرس برگه را باز میکنم اینطوری میشه: 

محتوای مخفی

  برای مشاهده لینک ها می بایست در وب سایت عضو باشید!

 

دوست عزیز من الان این لینک رو باز کردم فیلدهارو پر کردم روی دکمه محاسبه کلیک کردم.نتیجه بهم نشون داد.

مشکلی نداره.

اگر برای شما کار نمی کنه لطفا قبل از تست مجدد کش مرورگر را خالی کنید.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 8 دقیقه قبل، rocki3oy گفته است :

دوست عزیز من الان این لینک رو باز کردم فیلدهارو پر کردم روی دکمه محاسبه کلیک کردم.نتیجه بهم نشون داد.

مشکلی نداره.

اگر برای شما کار نمی کنه لطفا قبل از تست مجدد کش مرورگر را خالی کنید.

 

بله با تعییراتی که اعمال کردم درست شد. سپاس

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×