زانیار احمدزاده

تاریخ تولد
7/8/00 (سن: 19)
محل سکونت
تیروژ | www.tirojshop.ir

امضا

😉مسولیت زندگیتان را به عهده بگیرید😉
✌این را بدانید … فقط شما هستید که میتوانید خودتان را به جایی که میخواهید برسانید، نه هیچکس دیگری✌ 

دستاوردها

  1. 5

    Keeps Coming Back

    30 messages posted. You must like it here!
  2. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.