Recent content by فردین

  1. ف

    ایجاد وب سایت املاک اینترنتی فارسی با اسکریپت Real Estate Agency Portal

    سلام وقتی تب های اجاره سرقفلی و فروش رو عوض میکنیم خود به خود سایت رفرش نمیشود و ما باید روی اون مربع ها کلیک کنیم تا املاک اجاره ای دیده شود صفحه نخست در صورتی که در نمونه خارجی اینچنین نیست Homepage
  2. ف

    ایجاد وب سایت املاک اینترنتی فارسی با اسکریپت Real Estate Agency Portal

    سلام وقتی تب های اجاره سرقفلی و فروش رو عوض میکنیم خود به خود سایت رفرش نمیشود و ما باید روی اون مربع ها کلیک کنیم تا املاک اجاره ای دیده شود صفحه نخست در صورتی که در نمونه خارجی اینچنین نیست Homepage