کوثررر

هزینه نوار تیپ برای یک هکتار

برای هر هکتار به نوع محصول کشت شده، زاویه و شیب زمین باید توجه کنید، همچنین قیمت هر رول نوار تیپ به عوامل مختلفی مانند نوع نوار تیپ، برند، جنس و کیفیت بستگی دارد.
بالا