Recent content by asiaeizadeh

  1. A

    افزونه فارسی حمل و نقل ووکامرس Persian WooCommerce Shipping

    ایا این افزونه با دکان سازگاری داره مثلا وقتی در یک سفارش سه فروشنده مختلف از سه نقطه مختلف هستند و وزن های هر محصول هم متفاوته ایا برای هر فروشنده جداگانه دقیقه محاسبه میکنه ؟
  2. A

    وظایف پس زمینه (Background tasks)

    من از افزونه گروایتی پی دی اف و گرایوتی فرم استفاده میکنم کاربرای من داده هایشان در فرم گراوتی فرم ثبت می کنند و با کمک گروایتی پی دی اف در نهایت خروجی پی دی اف میگریند  در گروایتی پی دی اف امکان بارگزاری یک تصویر پس زمینه هست ولی اخیرا من متوجه شدم در خروجی های پی دی اف تصویر پس زمینه نمایش...