امتیاز واکنش
0

عضویت
آخرین بازدید

ارسال های پروفایل آخرین فعالیت ارسال ها درباره

 • آسمان را از آن نظر دوست دارم که بزرگ است
  دانی چرا؟
  چون هرجا که باشی او هم هست
  پس سقف خانه ام را به عشق تو آسمان مجازی میزنم
  همه دنیا بسته به تار موییست ، آن تار مو چو زلف تو باشدم آرزوست
  زیبایی ها را دوست داشته باشید تا ذهنتان زیباتر ببیند
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...