Recent content by behnam_k

  1. B

    تاپیک پشتیبانی افزونه Digits

    سلام من در وردپرس از افزونه دیجیتس برای بخش ثبت نام کاربر استفاده کردم . و میخوام همزمان یک پنل هم برای بخش ورود فروشنگان افزونه دکان به من بده . آیا امکانش هست ؟