Recent content by mohsenfiroozi1

  1. M

    تاپیک پشتیبانی افزونه Digits

    سلام. من در ورد پرس افزونه دیجیتس رو نصب کردم و از ملی پیامک هم پنل خریدم. وقتی در ورد پرس، در قسمت سامانه پیامکی دکمه تست را میزنم، پیام زیر میاد. فکر کنم قسمت نمونه متن رو غلط پر کردم. لطفا راهنمائی کنید: پاسخ {"Value":"0","RetStatus":35,"StrRetStatus":"InvalidData"}