Recent content by we-store

  1. W

    سلام همشهری آقا من درگاه بانک صادرات گرفتم موقع پرداخت میره تو صفحه پیش فاکتور بعد دوباره باس رو...

    سلام همشهری آقا من درگاه بانک صادرات گرفتم موقع پرداخت میره تو صفحه پیش فاکتور بعد دوباره باس رو پرداخت بزنی تا صفحه پرداخت بیاد برای اینکه این کار مستقیم انجام شه چیکار باید کنم من با php زیاد آشنا نیستم