Recent content by yousef2451

  1. Y

    دانلود رایگان ابر پوسته زیبا و همه کاره پارسی Be بی تم

    از طریق هاست هم به صورت دستی آپلود کردم پیام : شیوه نامه موجود نمی باشد رو بهم داد
  2. Y

    دانلود رایگان ابر پوسته زیبا و همه کاره پارسی Be بی تم

    سلام من نتونستم نصب کنم این پیغامو میده: «این بسته نمی‌تواند نصب شود. پرونده style.css در این پوسته موجود نیست.»