نتایح جستجو

  1. S

    آموزش web-api در asp.net وب فرم

    Web Api چیست؟ قسمت دوم پیاده سازی یک Web Api ساده با Asp.Net Web Forms می خواهیم اولین Web Api خود را در محیط Asp.net Web Forms پیاده سازی کنیم، خواهیم دید که Visual Studio بسیاری از کارها را برای ما راحت کرده است و با چند خط کد نا قابل اولین و کوچکترین Web API خود را خواهیم ساخت و آن را کمی...