نتایح جستجو

  1. M

    فیلتر کردن لیست محصولات پیشنهادی

    لیست محصولات پیشنهادی به شما کمک کرد که تمامی پیشنهادات برای فروش محصول را روی کاغذ بیاورید تا از هیچ محصول پیشنهادی از قلم نیافتد. اما در میان تمامی این محصولات پیشنهادی، خیلی از محصولات گزینه مناسبی برای شما نیستند، و لازم است که از لیست حذف شوند. در این مرحله با پرسیدن سوالاتی کلیدی که به...