نتایح جستجو

  1. H

    سلام تو این پست...

    سلام تو این پست http://forum.persianscript.ir/f64/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%BE%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-15931/ در مورد سیستم همایش و داروی روی ورد پرس گفته بودی که میتونی کار کنی اگه امکانش هست...