نتایح جستجو

  1. K

    رمز

    سلام . چطور میتونیم فیلترهای وارد کردن رمز برای ثبت نام حذفکنیم . رمز های ضعیف رو هم قبول کنه؟