نتایح جستجو

  1. H

    چربی خون و آزمایش چربی خون

    چربی خون برای آشنایی با چربی خون، علائم، رژیم غذایی و درمان آن باید با مفهومی به نام کلسترول تام خون آشنا شوید. کلسترول تام، انواع لیپوپروتئین‌ها و انواع کلسترول‌های خوب و بد را شامل می‌شود. بخش زیادی از چربی خون را کلسترول بد یا LDL تشکیل می‌دهد. علت نام‌گذاری کلسترول بد این است که عامل مهمی...