نتایح جستجو

  1. G

    کاربرد اکسس پوینت در شبکه چیست؟

    کاربرد اکسس پوینت در شبکه چیست؟ Access Point به معنای نقطه دسترسی است و AP یا WAP نیز گفته می شود. در واقع اکسس پوینت به تجهیزاتی گفته می شود که دستگاه های مختلف را به شبکه LAN در شبکه های بی سیم متصل می کند. نقطه دسترسی مانند یک سوئیچ شبکه سیمی در حالت بی سیم می باشد. با نقاط دسترسی، سیستم های...
بالا