یک دکمه خرید

  1. ن

    همه محصولات

    سلام یه سوال میخوام محصولی که میخواد خرید کنه به صورت متغیر است برای این محصولات متغیر فقط یک لینک اضافه کردن به سبد خرید باشه چه کنم؟؟ یعنی تک تک اضافه نکنه هرکدام که رکورد 1 داشت به مبلغ اضافه کنه و ادامه فرایند خرید انجام بشه اما همه را با هم نشان دهد که کاربر هرکدام را خواست تعدادش را 1...
بالا