اسکرین شات

  1. caduspro

    اسکرین شات فیلم

    درود بر همه، دوستان کسی نظری دارد که چگونه از فایل ویدئویی اسکرین شات تهیه کرد با php؟ دقیقن همانند سایت های فیلم که نمونه کیفیت را ارائه می دهند؟ آیا روش آماده ای وجود دارد؟
بالا