پاورماژول

  1. A

    پاورماژول چیست

    ماژول پاور چیست و چه کاربردی دارد یکی از سوالاتی است که در این مقاله به آن پرداخته ایم. پاورماژول یکی از تجهیزاتی است که چندین خروجی متفاوت دارد. آنها از ماژول پاور برای توزیع برق به رک استفاده می کنند. تجهیزاتی که به یک ماژول برق شبکه نیاز دارند شامل سوئیچ ها، روترها و سرورها هستند. ماژول پاور...
بالا