کیفیت یا کمیت در پوسته های وردپرس

  1. جاویدان

    تجزیه و تحلیل سایت های مطرح پوسته های وردپرس

    با سلام امروز بر حسب یک درخواست و یک کنجکاوی ساده جستجوی در قالب های موجود داشتیم. نکات بسیار مهمی در این زمینه دیده شده است. این نکات را جهت یادآوری برای خودم می خواهم اینجا ثبت کنم البته شاید بدرد شما هم بخورد. برای درک مطلب فعلا فروشگاه تمفارست را ملاک جستجو و تحلیل قرار می دهیم. در صدر...