گل و گیاه

  1. M

    کود سه بیست مناسب برای رشد گیاهان

    کود سه بیست یکی از انواع کودهای شیمیایی است که برای تقویت رشد و توسعه گیاهان کشاورزی به کار می‌رود. این نوع کود اغلب حاوی موادی مانند نیتروژن (N)، فسفر (P) و پتاسیم (K) می‌باشد که به ترتیب به عنوان اجزای اصلی نیتروژنی، فسفری و پتاسیمی شناخته می‌شوند. این مواد مغذی اساسی برای رشد و توسعه گیاهان...
بالا