phonebook

  1. webdeveloper

    ساخت دفترچه تلفن تحت وب - شبکه داخلی

    درود من به تازگی دارم روی php و mysql کار میکنم. میخواهم یک دفترچه تلفن طراحی کنم و بر روی سرور محل کارم نصب کنم. در مورد طراحی مشکلی ندارم، اما نمیدانم چگونه برروی ویندوز سرور 2008 نصب کنم این دفترچه را که کاربران با آدرس زیر وارد شوند: مثال: 192.168.100.100 یا حتی با آدرس phonebook...