rest api

  1. M

    Rest Api

    با سلام، در زمینه Rest Api ووکامرس یک سوال داشتم. وقتی که می خواهم دسترسی به کلید API را تعریف کنم. گزینه خواندن و نوشتن، نوشتن دارد. و گزینه خواندن ندارد در حالیکه قبلا این گزینه هم داشت. لطفا راهنمایی فرمایید. تصویر مربوط را در زیر به پیوست ارسال می کنم. پیشاپیش از راهنمایی شما...