ادمین تم واکنش گرای INSPINIA

Loud

تازه وارد
17/10/15
8
0
1
 


ادمین تم در واقع تمی است که جهت سهولت مدیریت بکار میرود.

اطلاعات بیشتر : ورژن آخرش ۲.۳ هست ولی

من لینک ۲.۲ را میگذارم.