استفاده از صفات به عنوان دسته بندی

ahangha88

کاربر عضو
چطور میشه به عنوان دسته بندی از صفات استفاده کرد؟

 

Mohammad

مدیر انجمن
پرسنل مدیریت
اینجا رو ببین متوجه میشی 
بالا