استفاده از پوش ناتیفیکیشن

  • شروع کننده موضوع proxen
  • تاریخ شروع

proxen

تازه وارد
9/3/20
15
4
3
مرکزی
proxen.ir
با سلام
نسخه 2 زنفورو قابلیت ارسال پوش ناتیفیکشن را داراست

لطفا این قابلیت را در انجمن پرشین اسکریپت فعال کنید تا جایگزین ارسال ایمیل شود.

ارسال ایمیل فشار زیادی به سرور وارد میکند ولی پوش ناتیفیکشن اینطور نیست


پوش ناتیفیکیشن جایگزین بسیار خوبی برای اطلاع رسانی های انجمن از طریق ایمیل است

You must be registered for see images attach