اسم افزونه

Mohammad

مدیر انجمن
عضو کادر مدیریت
6/4/08
15,091
122
63
30
PersianScript
من متوجه نشدم کار این افزونه چی هست؟ توضیحی میفرمائید

 

infodeta

تازه وارد
17/12/16
86
12
8
30
تهران
infojobsiran.ir
من متوجه نشدم کار این افزونه چی هست؟ توضیحی میفرمائید
یه نمونه طراحی شده با این افزونه 

http://ks.kanithemes.ir/yalda/

در بخش زیر امکانات افزونه گروه بندی حرفه ای را مشاهده می کنید :

 • امکان ایجاد برگه ی دلخواه با دسته بندی دلخواه به صورت تو در تو برای مناسبت های خاص یا به صورت دائمی در فروشگاه
 • امکان ایجاد بی نهایت برگه ی دلخواه با دسته بندی دلخواه به صورت تو در تو برای مناسبت های خاص یا به صورت دائمی در فروشگاه
 • امکان تعیین لوگو یا تصویر دلخواه برای بالای صفحه گروه بندی حرفه ای
 • امکان تعیین عنوان عمومی دلخواه برای بالای در تمام سطوح صفحه گروه بندی حرفه ای
 • امکان تعیین زیرعنوان عمومی دلخواه برای بالای در تمام سطوح صفحه گروه بندی حرفه ای
 • امکان تعیین عنوان دلخواه برای سطح اول در صفحه گروه بندی حرفه ای
 • امکان تعیین عنوان دلخواه برای سطح دوم در صفحه گروه بندی حرفه ای
 • امکان تعیین عنوان دلخواه برای سطح سوم در صفحه گروه بندی حرفه ای
 • امکان تعیین پنجره هدف برای لینک های تمام سطوح به صورت پنجره جاری یا پنجره جدید در صفحه گروه بندی حرفه ای
 • امکان تعیین رنگ پس زمینه در صفحه گروه بندی حرفه ای
 • امکان تعیین رنگ فونت در صفحه گروه بندی حرفه ای
 • امکان تعیین رنگ پس زمینه دکمه برگشت در صفحه گروه بندی حرفه ای
 • امکان تعیین رنگ فونت دکمه برگشت در صفحه گروه بندی حرفه ای
 • امکان تعیین رنگ پس زمینه دکمه برگشت هنگام هاور در صفحه گروه بندی حرفه ای
 • امکان تعیین شکل ظاهری گزینه ها به صورت دایره ای یا مستطیلی
professional-grouping-2.jpg