اضافه کردن اشتراک گذاری بدون استفاده از افزونه

  • شروع کننده موضوع GraphX
  • تاریخ شروع

GraphX

تازه وارد
25/7/09
73
0
6
30
سلام

بعد از مدت ها غیبت برگشتم و واستون این آموزش رو آماده کردم .

از طریق این آموزش می تونید به قالبتون بدون استفاده از افزونه امکان به اشتراک گذاری مطالبتون رو برای کاربران و بازدید کنندگان فراهم کنید

برای شروع کار ابتدا فایل تصاویر را از دانلود کنید و همراه با پوشه اش کنار فایل های قالبتون آپلود یا بارگزاری کنید. بعد از این کار کافیه از کد های زیر را داخل صفحه single.php بعد از قسمتی که محتوا لود میشه اضافه کنید.


کد:
<a href="http://donbaleh.com/submit.php?url=<?php the_permalink() ?>" target="_blank"><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/share/donbale.gif" alt="Share On Donbale!" width="16px" height="16px" border="0" /></a>
<a href="http://www.oyax.com/send_link.php?&url=<?php the_permalink() ?>" target="_blank"><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/share/Oyax.gif" alt="Share On Oyax" width="16" height="16" border="0" /></a>
<a href="http://www.blinklist.com/index.php?Action=Blink/addblink.php&Url=<?php the_permalink() ?> + <?php the_title(); ?>" target="_blank"><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/share/blinklist.png" alt="Blinklist" width="16px" height="16px" border="0" /></a>
<a href="http://www.netvouz.com/action/submitBookmark?url=<?php the_permalink() ?> + <?php the_title(); ?>&popup=no" target="_blank"><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/share/netvouz.gif" alt="Netvouz" width="16px" height="16px" border="0" /></a>
<a href="http://reddit.com/submit?url=<?php the_permalink() ?> + <?php the_title(); ?>" target="_blank">
<img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/share/reddit.png" alt="Reddit" width="19px" height="15px" border="0" /></a>
<a href="http://friendfeed.com/share/bookmarklet/frame#title=<?php the_title(); ?>&url=<?php the_permalink() ?>" target="_blank"><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/share/FriendFeed.gif" alt="Share On FriendFeed!" width="16" height="16" border="0" /></a>
<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=<?php the_permalink() ?>&title=<?php the_title(); ?>" rel="nofollow" target="_blank"><img title="Google bookmarks " src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/share/googlebookmark.png" alt="Google bookmarks" width="16px" height="16px" align="top" border="0" /></a>
<a href="http://twitter.com/home?status=<?php the_title(); ?> :+ <?php the_permalink() ?>" target="_blank"><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/share/Twitter.gif" alt="Share On Twitter!" width="16" height="16" border="0" /></a>
<a href="http://www.facebook.com/sharer.php?&u=<?php the_permalink() ?>&t=<?php the_title(); ?>" rel="nofollow" target="_blank"><img title="facebook " src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/share/facebook.png" alt="facebook" width="16px" height="16px" align="top" border="0" /></a>
<a href="http://technorati.com/faves?add=<?php the_permalink() ?> + <?php the_title(); ?>" target="_blank"><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/share/technorati.png" alt="Technorati" width="16px" height="16px" border="0" /></a>
<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=<?php the_permalink() ?>&imageurl=<?php the_title(); ?>" target="_blank"><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/share/buzz.gif" alt="Google Buzz" width="16px" height="16px" border="0" /></a>
<a href="http://delicious.com/save?url=<?php the_permalink() ?>&title=<?php the_title(); ?>" rel="nofollow" target="_blank">
<img title="del.cio.us " src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/share/delicious.png" alt="del.cio.us" width="16px" height="16px" align="top" border="0" /></a>
منبع :

 

clubish

تازه وارد
11/11/11
30
0
6
خیلی ممنون نا اقل یه عکسی از پیاده سازیش رو بنداز تو انجمن.