اضافه کردن دو درگاه پرداخت در گرویتی فرم

vahid goudini

تازه وارد
28/7/20
4
1
3
تهران
vahidgoudini.ir
مرسی از شما

اما میشه طوری هدایت کرد که بعد از پرداخت مثلا ارزش افزوده پرداخت اصلی رو در فرم دیگری ازش بخوایم و این اتوماتیک باشه ؟