اضافه کردن منو دکان

majidi123

تازه وارد
سلام 

چطور به منو دکان منوی دیگه ای اضافه کنم ؟ که بتونم توش از شورت کد یا محتوایی استفاده کنم ؟

همونطور که در تصویر میبینید میخوام به این منو قسمت های دیگه ای اضافه کنم در افزونه دکان

You must be registered for see images attach


 

Mohammad

مدیر انجمن
پرسنل مدیریت
این کد رو در Functions.php قالبتون وارد کنید و به دلخواه تغییر بدید

<?php
add_filter( 'dokan_query_var_filter', 'dokan_load_document_menu' );
function dokan_load_document_menu( $query_vars ) {
$query_vars['help'] = 'help';
return $query_vars;
}
add_filter( 'dokan_get_dashboard_nav', 'dokan_add_help_menu' );
function dokan_add_help_menu( $urls ) {
$urls['help'] = array(
'title' => __( 'Help', 'dokan'),
'icon' => '<i class="fa fa-user"></i>',
'url' => dokan_get_navigation_url( 'help' ),
'pos' => 51
);
return $urls;
}
add_action( 'dokan_load_custom_template', 'dokan_load_template' );
function dokan_load_template( $query_vars ) {
if ( isset( $query_vars['help'] ) ) {
require_once dirname( __FILE__ ). '/help.php';
exit();
}
}


افزونه محتوا:

<?php
/**
* Dokan Dashboard Template
*
* Dokan Main Dahsboard template for Fron-end
*
* @since 2.4
*
* @package dokan
*/
?>
<div class="dokan-dashboard-wrap">
<?php
/**
* dokan_dashboard_content_before hook
*
* @hooked get_dashboard_side_navigation
*
* @since 2.4
*/
do_action( 'dokan_dashboard_content_before' );
?>

<div class="dokan-dashboard-content">

<?php
/**
* dokan_dashboard_content_before hook
*
* @hooked show_seller_dashboard_notice
*
* @since 2.4
*/
do_action( 'dokan_help_content_inside_before' );
?>

<article class="help-content-area">
<h1> Add Your Content</h1>
<p> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptates maiores exercitationem ducimus totam alias. Voluptatum maxime laboriosam, quis quos eveniet architecto. Quia quam ab molestiae praesentium explicabo minus, deleniti obcaecati. </p>

</article><!-- .dashboard-content-area -->

<?php
/**
* dokan_dashboard_content_inside_after hook
*
* @since 2.4
*/
do_action( 'dokan_dashboard_content_inside_after' );
?>


</div><!-- .dokan-dashboard-content -->

<?php
/**
* dokan_dashboard_content_after hook
*
* @since 2.4
*/
do_action( 'dokan_dashboard_content_after' );
?>

</div><!-- .dokan-dashboard-wrap -->
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

royairani

کاربر عضو
من این کارو انجام دادم و منو رو اضافه کردم مشگلی نبود. اما حالا میخوام دوتا یا چندتا آیتم به منو اضافه کنم .
کد رو کپی میکنم و در انواع متفاوت help رو تغیر میدم اما با ارور مواجه میشم . ممنونم میشم راهنمایی کنید @Mohammad که چطور دوتا آیتم اضافه کنم
 
بالا