افزونه برآورد هزینه

m6000

تازه وارد
24/5/18
1
0
1
با سلام . در حال ساختن سایت آموزشگاه زبان و ترجمه هستم . افزنه ای هست که قابلیت این را داشته باشد که مخاطب انواع ترجمه را و یا تعداد کلمات ترجمه را انتخاب کند و هزینه خدمات برایش به نمایش درآید ؟