انتقال لینک های IPS 4.x به XenForo 2.x

Mohammad

مدیر انجمن
عضو کادر مدیریت
6/4/08
15,221
179
63
31
PersianScript
ما در هنگام انتقال از سیستم IPS 4 به XenForo 2.1 (سیستم کنونی انجمن) دچار مشکل شدیم و تقریبا در حال از دست دادن لینک های قدیمی فروم ، در سیستم IPS بودیم.

با کد زیر میتونید به راحتی لینک های قدیمی رو به لینک های جدید منتقل کنید و Redirect 301 کنید.


فایل .htaccess رو در هاست خودتون باز کنید.

به دنبال واژه زیر باشید:
کد:
RewriteEngine On
عبارات زیر رو در زیر خط مذکور اضافه کنید:
کد:
    RewriteRule ^forum/(\d+)-(.+)/page-(\d+)$ /forums/$2.$1/page-$3? [R=301,NC,L]
    RewriteRule ^forum/(\d+)-(.+)/$ /forums/$2.$1/? [R=301,NC,L]
    RewriteRule ^topic/(\d+)-(.+)/page-(\d+)$ /threads/$2.$1/page-$3? [R=301,NC,L]
    RewriteRule ^topic/(\d+)-(.+)/$ /threads/$2.$1/? [R=301,NC,L]
    RewriteRule ^user/(\d+)-(.+)/$ /members/$2.$1/? [R=301,NC,L]
فایل رو ذخیره کنید.

هم اکنون تمامی لینک های قدیمی شما به لینک های جدید Redirect میشن و به مرور در موتورهای جستجو شاهد جایگزینی شون خواهید بود.
موفق باشید