بهترین شرایط برای پیش خرید ملک با کمترین سرمایه

maede5237

تازه وارد
یکی از مهمترین مناطقی که امروزه، بورس سرمایه گذاری های سرمایه گذاران کوچک و بزرگ شده است، منطقه 22 شهرداری تهران می باشد که آینده نگران و کارشناسان بخش مسکن، موقعیت بسیار سودآور آن را در آینده ای نزدیک به خوبی از هم اکنون پیش بینی کرده و اقدام به خرید واحدهای مسکونی و سرمایه گذاری در منطقه 22 شده اند.انتخاب منطقه 22 به عنوان قطب گردشگری شهر تهران سبب شده است تا سرمایه گذاری های فراوانی در زمینه ساخت واحدهای مسکونی، مراکز تفریحی و رفاهی در این منطقه صورت پذیرد.

cfd6ab447e7541678061239e04711dd7.jpg.webp
 
بالا