بیرون زدن بدنه اصلی از منو

حسن غویشه

کاربر عضو
6/1/16
351
20
18
سلام

بدنه اصلی (صفحه خانه) انجمن کمی از منو بیرون رفته

You must be registered for see images attach


و با تغییر مقدار  max-width  به %100 این مشکل مرتفع میشود و به اضافه وسعت دید کاربر ها به مطالب باز تر میشود

You must be registered for see images attach


باتشکر:)