تغییر اتومات قیمت کل محصولات

harbiline

Edris
10/10/13
859
119
43
Gilan
cpfa.ir
سلام
راهی هستش که مثلا یه سری محصولات به صورت دستی یا اتوماتیک حالا از جایی ثبت میشه یا کسان دیگه ثبت میکنن مثلا میذارن قیمت رو 25000 تومان وقتی ثبت میشه تو سایت به صورت اتوماتیک قیمتش بیشتر ثبت بشه.. بشه 30000 تومان.

واس همه محصولات اینجوری باشه...
دقیق تر بگم::::
فروشنده میزنه قیمت رو 1500 تومان وقتی محصول رو تائید میکنه و ثبت میکنه تو سایت خودکار قیمتی که از قبل مدیر کل تعیین کرده بهش اظافه بشه و کلش تو سایت ثبت شه.
قیمت فروشنده + قیمت خودکار مدیرکل ( اتوماتیک) = قیمت نهایی جمع هر دو......