تغییر بلوک مطالب

 • شروع کننده موضوع atryad
 • تاریخ شروع

atryad

تازه وارد
22/11/12
9
0
1
32
با سلام

من یه پوسته نصب کردم که مطالب را به صورت دوستونه توی صفحه اصلی نشون میده(دو بلوک مطلب کنار هم الی پایین) اسم پوسته

[h=4]Flowhub WP-version[/h]چطور میتونم اندازه بلوک رو تغییر دهم که مطالب به صورت تک ستونه نمایش داده بشه

کد ALL POST


کد:
<?php
/*
 Template Name: All Posts
 */
?>
<?php get_header(); ?>
<div id="content_container">
  <div id="content_container_bg" class="clearfix">
    <div id="content" class="search">
      <h1 class="results">مشاهده <span>همه نوشته ها</span></h1>

      <div id="postcontainer">
        <?php query_posts('posts_per_page=5&paged=' . $paged); if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>
        <div class="post">
          <hr />
          <?php the_post_thumb(true); ?>
          <h2 class="title">
            <a href="<?php the_permalink() ?>" title="<?php the_title_attribute(); ?>"><?php the_title(); ?></a>
            <span class="date"><?php the_time(get_the_date_time()) ?></span>
          </h2>
          <?php the_advanced_excerpt(525, 'p class="text"'); ?>
          <a href="<?php the_permalink() ?>" title="بیشتر بخوانید درباره: <?php the_title(); ?>" class="more btn"><span>بیشتر بخوانید</span></a>
        </div>
        <?php endwhile; ?>
        <hr />
        <?php monk_navigation(); ?>
        <?php else : ?>
          <hr />
          <p>نوشته ای پیدا نشد.</p>
        <?php endif; ?>
      </div>

    </div>
    <?php get_sidebar(); ?>
  </div>
</div>
<?php get_footer(); ?>
کد قالب صفحه اصلی INDEX.PHP


کد:
<?php get_header(); ?>
<div id="content_container">
  <div id="content_container_bg" class="clearfix">
    <div id="content" class="page category search">

      <div id="postcontainer">
        <?php if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>
        <div class="post">
          <hr/>
          <?php the_post_thumb(true); ?>
          <h2 class="title">
            <a href="<?php the_permalink() ?>" title="<?php the_title_attribute(); ?>"><?php the_title(); ?></a>
            <span class="date"><?php the_time(get_the_date_time()) ?></span>
          </h2>
          <?php the_advanced_excerpt(525, 'p class="text"'); ?>
          <a href="<?php the_permalink() ?>" title="بیشتر بخوانید درباره: <?php the_title(); ?>" class="more btn"><span>بیشتر بخوانید</span></a>
        </div>
        <?php endwhile; ?>
        <hr/>
        <?php monk_navigation(); ?>
        <?php else : ?>
          <hr />
          <p>نوشته ای پیدا نشد.</p>
        <?php endif; ?>
      </div>

    </div>
    <?php get_sidebar(); ?>
  </div>
</div>
<?php get_footer(); ?>
کد صفحه FULL WIDTH


کد:
<?php
/*
 Template Name: Full Width
 */
?>
<?php get_header(); ?>
<div id="content_container">
  <div id="content_container_bg" class="clearfix">
    <div id="content" class="fullwidth">
      <div id="postcontainer">
        <?php if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>
        <div class="page" id="page-<?php the_ID(); ?>">
          <?php the_post_thumb(); ?>
          <h1 class="title"><?php the_title(); ?></h1>
          <?php the_content(); ?>
        </div>
        <hr/>
        <?php include_once 'includes/share.inc.php' ?>
        <?php endwhile; endif; ?>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<?php get_footer(); ?>
ممنون می شم راهنمایی کنید( پوسته


کد:
http://temphaa.com/wp-content/uploads/2012/04/Flowhub-Temphaa.Com_.rar
 

Mohammad

مدیر انجمن
عضو کادر مدیریت
6/4/08
15,010
52
48
30
PersianScript
انتقال یافت پرسش و پاسخ

ادرس سایت بزارید اینجا آنلاین. تا رفع کنیم.