تمام تگ ها و صفت های html در یک فایل pdf

khakbazan_ali

تازه وارد
با توجه به فرار بودن زبان های در این مطلب تصمیم گرفتیم تا لیست کامل تمام صفت ها و تگ های HTML 5 را قرار دهیم ، Tag و Attribute یا همان صفت ها و تگ های HTML بدلیل گسترده و زیاد بودن در صورت نداشتن تمرین مستمر به راحتی فراموش میشوند و وجود یک لیست کامل از تمام آنها میتواند برای شخصی که به تازگی قصد یادگیری آنهارا کرده است مفید باشد و از اینرو ما در این مطلب تصمیم گرفتیم تا تمام آنهارا برایتان قرار دهیم.


لینک دانلود PDF

منبع:
 

mehdi0057

تازه وارد
با توجه به فرار بودن زبان های در این مطلب تصمیم گرفتیم تا لیست کامل تمام صفت ها و تگ های HTML 5 را قرار دهیم ، Tag و Attribute یا همان صفت ها و تگ های HTML بدلیل گسترده و زیاد بودن در صورت نداشتن تمرین مستمر به راحتی فراموش میشوند و وجود یک لیست کامل از تمام آنها میتواند برای شخصی که به تازگی قصد یادگیری آنهارا کرده است مفید باشد و از اینرو ما در این مطلب تصمیم گرفتیم تا تمام آنهارا برایتان قرار دهیم.


لینک دانلود PDF

منبع:
سلام ، لینک مشکل داره
 
بالا