حذف دکمه continue shopping از سبد خرید و قسمت پرداخت

saba_1988

تازه وارد
9/3/19
1
0
1
چگونه می توانم دکمه continue shopping از سبد خرید و قسمت پرداخت حذف  کنم؟

 

Mohammad

مدیر انجمن
عضو کادر مدیریت
6/4/08
15,010
52
48
30
PersianScript
در فانکشن قالب قرار دهید و ازمایش کنید

کد:
add_filter('wc_add_to_cart_message_html','remove_continue_shoppping_button',10,2);

function remove_continue_shoppping_button($message, $products) {
  if (strpos($message, 'Continue shopping') !== false) {
    return preg_replace('/<a.*<\/a>/m','', $message);
  } else {
    return $message;
  }
}