خطا توکن افزونه دایرکتوری Web 2.0 Directory

  • شروع کننده موضوع vahidp
  • تاریخ شروع

vahidp

تازه وارد
6/2/21
1
0
1
بعد از دانلود و نصب افزونه افزونه دایرکتوری Web 2.0 Directory وردپرس این خطا میاد ، چطور میشه مشکل رو حل کرد

Web 2.0 Directory plugin: your Google browser API key is invalid or missing. Log in to console and generate new key. Follow instructions