دریافت مقدار اولیه combo Box از دیتا بیس

webdeveloper

تازه وارد
16/3/13
57
0
6
روز بخیر

در پنل مدیریتی، قسمت ویرایش کاربر ها زمانی که میخواهم ویرایش کنم تمام مقادیر را با دستور Select از جداول فراخوانی میکنم و در Text box میریزم تا مدیر بتواند ویرایش را انجام بدهد و در نهایت ذخیره کند. تا اینجای کار هیچ مشکلی نیست.

اما در قسمت تعیین نوع کاربر که یک combo box دارم که عناوین " کاربر معمولی، کارشناس، مدیر " و مقادیر "1 و 2 و 3" را دارد.

در هنگام ویرایش مقدار به نمایش در آمده این Combo Box همیشه کاربر معمولی هست. چون اولین گزینه ای می باشد که در هنگام ساخت آن وارد شده است.

حال چگونه میتوانم مقدار به نمایش در آمده داخل این Combo Box را از دیتا بیس کنترل کنم ؟

برای واضح تر شدن پرسش چند عکس قرار میدهم:

You must be registered for see images attach


You must be registered for see images attach


 

bphp

تازه وارد
10/2/10
11
0
1
با سلام به این صورت


کد:
<select name="group" id="group" tabindex="1"><?php  
$result6  = $db->sql_query("SELECT * FROM adsmaingroup ");while($show_result6 = $db->sql_fetcharray($result6))	{																							echo $t = "<option value='$value' '$s'>$value</option>";	}										?>									</select>
 
آخرین ویرایش توسط مدیر: