لیست برند ها

m0h4mm4d

کاربر عضو
سلام دوستان

یک ویژگی دارم به نام pa_brands از اون خروجی گرفتم ،ولی لیستش خیلی بلند میشه ، چه طور میتونم داخل دو ستون فرمت بندیش کنم که ریسپانسیو باشه و در نسخه موبایل کنار هم و بدون مشکل نمایش داده بشه ؟

کد:
$brands = get_terms('pa_brands');
$count = count($brands);
if ( $count > 0 ){
  
  foreach ( $brands as $brands ) {
    echo "<li>";
    echo '<strong><a href="' . get_term_link( $brands ) . '">' . $brands->name . '</strong>';
    echo "</li>";
  }
}
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

Mohammad

مدیر انجمن
پرسنل مدیریت
کد:
$brands = get_terms('pa_brands');
$count = count($brands);
if ( $count > 0 ){
  echo '<div class="row">';
  foreach ( $brands as $brands ) {
    echo '<li class="col-md-4">';
    echo '<strong><a href="' . get_term_link( $brands ) . '">' . $brands->name . '</strong>';
    echo "</li>";
  }
   echo '</div>';
}
 

m0h4mm4d

کاربر عضو
$brands = get_terms('pa_brands');
$count = count($brands);
if ( $count > 0 ){
echo '<div class="row">';
foreach ( $brands as $brands ) {
echo '<li class="col-md-4">';
echo '<strong><a href="' . get_term_link( $brands ) . '">' . $brands->name . '</strong>';
echo "</li>";
}
echo '</div>';
}

سلام خیلی ممنون

وقتی به صورت زیر استفاده می کنیم مگه نباید برای موبایل به صورت دو ستونی نمایش بده ؟؟ برای موبایل مجددا تک ستونی میشه .

echo '<li class="col-xs-6 col-md-4">';
کد زیر هم برای نمایش دسته بندی محصولات هست . ولی آخرین دسته بندی را دوبار چاپ می کنه . به طوری که به رشته ی متنی که بعد از اون قرار بگیره url آخرین دسته بندی را اختصاص میده . راه حل این موضوع چیه ؟

کد:
<h2><strong> دسته بندی محصولات </strong></h2>
<ul>

<?php
$args = array(
  'number'   => $number,
  'orderby'  => $orderby,
  'order'   => $order,
  'hide_empty' => $hide_empty,
  'include'  => $ids
); 
$product_categories = get_terms( 'product_cat', $args );
$count = count($product_categories);
if ( $count > 0 ){
  echo '<div class="row">';
  foreach ( $product_categories as $product_category ) {
    
    echo '<li class="col-xs-6 col-md-4">';
    echo '<strong><a href="' . get_term_link( $product_category ) . '">' . $product_category->name . '</strong>';
    echo "</li>";
    
  }
  
     echo '</div>';

} 
?>
<ul>
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

m0h4mm4d

کاربر عضو
دوستان سر فرصت ممنون میشم به این دو سوال پاسخ بدید .

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
بالا