مشکل حاد سایت و کندی عجیب روی اینترنت مخابرات

amirfff

تازه وارد
24/2/17
68
3
8
خونه
با سلام
وب سایت بنده با آدرس amatistrading.com هست الان به مشکل خورده یه هفتس
روی اینترنت مخابرات باز نمیشه، خیلییی کند، پشتیبان ssl میگه که مشکل از اینکه آی پی سرورتون مشکل خورده، ولی بنظرم اون اشتباه میگه
و از اون طرف پشتیبان هاست میگه که مشکل از ssl هست و بهم گفت ssl رو عوض کن، عوض کردم حل نشد
میگه مخابرات با ssl مشکل داره و ترک کردم و این حرفا، ولی هیچ راه حلی پیشنهاد نمیده! من شرکتssl رو عوض کردم و حل نشده
و خیلی به سایتم آسیب رسیده
شما راهی میشناسین که این مشکل حل بشه؟ 
مشکل از کجاست؟
باید هاست رو عوض کنم؟
 

amirfff

تازه وارد
24/2/17
68
3
8
خونه
@amirfff 

مشسکل نه از ssl هست نه چیزی.....

سایت شما به بهینه سازی جدی نیاز منده  سرعت لود سایت 11 ثانیه😲

You must be registered for see images attach
نه اصلا روی اینترنت مخابرات باز نمیشه، روی سایت خارجی باز میشه، بهینه سازی هم بله باید انجام بشه رو سایت، ولی خب مشکل خیلی جدیه از این نظر

 

amirfff

تازه وارد
24/2/17
68
3
8
خونه
@amirfff 

فقط برای خودتون باز نمیشه یا برای همه کسایی که اینترنت مخابرات دارن؟
کلا برای بعضیا باز میشه برای بعضیا باز نمیشه!

بازدید سایت 1 چهارم شده!

پیشنهاد میکنم هاستتون را تغییر بدید.
بله همینکارو دارم میکنم الان کار دیگه ای به ذهنم نمیرسه

 

پیام یزدانیان

کاربر عضو
30/8/17
525
153
43
30
سقز
بعد از اینکار 

dns zone را ریسیت کنید.

dns های دامنه را هم 

تا دو روز به ns1.google.com

ns2.google.com

تغییر بدید بعد برگردونید.

...

فایل htaccess  هم اگر دارید قرار بدید برای بررسی. 

بعدش ssl رو طبق میلتون فعال کنید . 

اگر بازم مشکل پیش اومد بگید. 

 

جاویدان

کاربر عضو
27/4/15
2,479
639
113
استان تهران
با سلام دوست عزیز

شما به همه ابعاد توجه کردید اما نکاتی هست که باید بیشتر توجه بشه

آیا شما از ssl شرکتی استفاده می کنید ؟ کدام شرکت ؟ آیا این شرکت ایران را در لیست تحریم های خود دارد یا خیر ؟ آیا احتمالا از ssl خود سی پنل استفاده می کنید؟

دوم آیا از افزونه های فعال سازی ssl برای سایت استفاده می کنید؟ یا از کدهای دستی برای ریدایرکت صحیح استفاده می نمایید؟

سوم آیا افزونه کش خودتان را خالی می کنید؟ افزونه وردپرس راکت مورد نظر شما در کدام نسخه است ؟ نسخه آخر فعلا 3.2.3 هست ! بهتره برای تست افزونه رو غیر فعال و کش رو قبلش خالی یا پاک کنید.

سایتتون رو بدون ssl تست بگیرید. احتمال بروز خطا در این موارد هست.

موفق باشید

 

amirfff

تازه وارد
24/2/17
68
3
8
خونه
بعد از اینکار 

dns zone را ریسیت کنید.

dns های دامنه را هم 

تا دو روز به ns1.google.com

ns2.google.com

تغییر بدید بعد برگردونید.

...

فایل htaccess  هم اگر دارید قرار بدید برای بررسی. 

بعدش ssl رو طبق میلتون فعال کنید . 

اگر بازم مشکل پیش اومد بگید. 
حتما بعد از انتقال به هاست جدید تمام موارد رو امتحان میکنم، بعد اگر dns دامنه رو به موارد ذکر شده تغییر بدم، مشکلی از جهت دسترسی به سایت پیش نمیاد؟

این محتوای فایل httaccess:

# BEGIN WP Rocket v3.1.3.2
# Use UTF-8 encoding for anything served text/plain or text/html
AddDefaultCharset UTF-8
# Force UTF-8 for a number of file formats
<IfModule mod_mime.c>
AddCharset UTF-8 .atom .css .js .json .rss .vtt .xml
</IfModule>

# FileETag None is not enough for every server.
<IfModule mod_headers.c>
Header unset ETag
</IfModule>

# Since we’re sending far-future expires, we don’t need ETags for static content.
# developer.yahoo.com/performance/rules.html#etags
FileETag None

<IfModule mod_alias.c>
<FilesMatch "\.(html|htm|rtf|rtx|txt|xsd|xsl|xml)$">
<IfModule mod_headers.c>
Header set X-Powered-By "WP Rocket/3.1.3.2"
Header unset Pragma
Header append Cache-Control "public"
Header unset Last-Modified
</IfModule>
</FilesMatch>

<FilesMatch "\.(css|htc|js|asf|asx|wax|wmv|wmx|avi|bmp|class|divx|doc|docx|eot|exe|gif|gz|gzip|ico|jpg|jpeg|jpe|json|mdb|mid|midi|mov|qt|mp3|m4a|mp4|m4v|mpeg|mpg|mpe|mpp|otf|odb|odc|odf|odg|odp|ods|odt|ogg|pdf|png|pot|pps|ppt|pptx|ra|ram|svg|svgz|swf|tar|tif|tiff|ttf|ttc|wav|wma|wri|xla|xls|xlsx|xlt|xlw|zip)$">
<IfModule mod_headers.c>
Header unset Pragma
Header append Cache-Control "public"
</IfModule>
</FilesMatch>
</IfModule>

# Expires headers (for better cache control)
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive on

# Perhaps better to whitelist expires rules? Perhaps.
ExpiresDefault                          "access plus 1 month"

# cache.appcache needs re-requests in FF 3.6 (thanks Remy ~Introducing HTML5)
ExpiresByType text/cache-manifest       "access plus 0 seconds"

# Your document html
ExpiresByType text/html                 "access plus 0 seconds"

# Data
ExpiresByType text/xml                  "access plus 0 seconds"
ExpiresByType application/xml           "access plus 0 seconds"
ExpiresByType application/json          "access plus 0 seconds"

# Feed
ExpiresByType application/rss+xml       "access plus 1 hour"
ExpiresByType application/atom+xml      "access plus 1 hour"

# Favicon (cannot be renamed)
ExpiresByType image/x-icon              "access plus 1 week"

# Media: images, video, audio
ExpiresByType image/gif                 "access plus 1 month"
ExpiresByType image/png                 "access plus 1 month"
ExpiresByType image/jpeg                "access plus 1 month"
ExpiresByType video/ogg                 "access plus 1 month"
ExpiresByType audio/ogg                 "access plus 1 month"
ExpiresByType video/mp4                 "access plus 1 month"
ExpiresByType video/webm                "access plus 1 month"

# HTC files  (css3pie)
ExpiresByType text/x-component          "access plus 1 month"

# Webfonts
ExpiresByType application/x-font-ttf    "access plus 1 month"
ExpiresByType font/opentype             "access plus 1 month"
ExpiresByType application/x-font-woff   "access plus 1 month"
ExpiresByType application/x-font-woff2  "access plus 1 month"
ExpiresByType image/svg+xml             "access plus 1 month"
ExpiresByType application/vnd.ms-fontobject "access plus 1 month"

# CSS and JavaScript
ExpiresByType text/css                  "access plus 1 year"
ExpiresByType application/javascript    "access plus 1 year"

</IfModule>

# Gzip compression
<IfModule mod_deflate.c>
# Active compression
SetOutputFilter DEFLATE
# Force deflate for mangled headers
<IfModule mod_setenvif.c>
<IfModule mod_headers.c>
SetEnvIfNoCase ^(Accept-EncodXng|X-cept-Encoding|X{15}|~{15}|-{15})$ ^((gzip|deflate)\s*,?\s*)+|[X~-]{4,13}$ HAVE_Accept-Encoding
RequestHeader append Accept-Encoding "gzip,deflate" env=HAVE_Accept-Encoding
# Don’t compress images and other uncompressible content
SetEnvIfNoCase Request_URI \
\.(?:gif|jpe?g|png|rar|zip|exe|flv|mov|wma|mp3|avi|swf|mp?g|mp4|webm|webp|pdf)$ no-gzip dont-vary
</IfModule>
</IfModule>

# Compress all output labeled with one of the following MIME-types
<IfModule mod_filter.c>
AddOutputFilterByType DEFLATE application/atom+xml \
                                  application/javascript \
                                  application/json \
                                  application/rss+xml \
                                  application/vnd.ms-fontobject \
                                  application/x-font-ttf \
                                  application/xhtml+xml \
                                  application/xml \
                                  font/opentype \
                                  image/svg+xml \
                                  image/x-icon \
                                  text/css \
                                  text/html \
                                  text/plain \
                                  text/x-component \
                                  text/xml
</IfModule>
<IfModule mod_headers.c>
Header append Vary: Accept-Encoding
</IfModule>
</IfModule>

<IfModule mod_mime.c>
AddType text/html .html_gzip
AddEncoding gzip .html_gzip
</IfModule>
<IfModule mod_setenvif.c>
SetEnvIfNoCase Request_URI \.html_gzip$ no-gzip
</IfModule>

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTPS} on [OR]
RewriteCond %{SERVER_PORT} ^443$ [OR]
RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} https
RewriteRule .* - [E=WPR_SSL:-https]
RewriteCond %{HTTP:Accept-Encoding} gzip
RewriteRule .* - [E=WPR_ENC:_gzip]
RewriteCond %{REQUEST_METHOD} GET
RewriteCond %{QUERY_STRING} =""
RewriteCond %{HTTP:Cookie} !(wordpress_logged_in_|wp-postpass_|wptouch_switch_toggle|comment_author_|comment_author_email_) [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^(/(.+/)?feed/?|/checkout/(.*)|/cart/|/my-account/(.*)|/wc-api/v(.*)|/(index\.php/)?wp\-json(/.*|$))$ [NC]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} !^(facebookexternalhit).* [NC]
RewriteCond "%{DOCUMENT_ROOT}/wp-content/cache/wp-rocket/%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}/index%{ENV:WPR_SSL}.html%{ENV:WPR_ENC}" -f
RewriteRule .* "/wp-content/cache/wp-rocket/%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI}/index%{ENV:WPR_SSL}.html%{ENV:WPR_ENC}" [L]
</IfModule>
# END WP Rocket

# BEGIN HTTPS Redirection Plugin
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteCond %{SERVER_PORT} !^443$
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
</IfModule>
# END HTTPS Redirection Plugin

# BEGIN LSCACHE
## LITESPEED WP CACHE PLUGIN - Do not edit the contents of this block! ##
<IfModule LiteSpeed>
RewriteEngine on
CacheLookup Public on
</IfModule>
## LITESPEED WP CACHE PLUGIN - Do not edit the contents of this block! ##
# END LSCACHE
# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>

# END WordPress
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^amatistrading\.com$ [NC]
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [NE,R=301,L]
با سلام دوست عزیز

شما به همه ابعاد توجه کردید اما نکاتی هست که باید بیشتر توجه بشه

آیا شما از ssl شرکتی استفاده می کنید ؟ کدام شرکت ؟ آیا این شرکت ایران را در لیست تحریم های خود دارد یا خیر ؟ آیا احتمالا از ssl خود سی پنل استفاده می کنید؟

دوم آیا از افزونه های فعال سازی ssl برای سایت استفاده می کنید؟ یا از کدهای دستی برای ریدایرکت صحیح استفاده می نمایید؟

سوم آیا افزونه کش خودتان را خالی می کنید؟ افزونه وردپرس راکت مورد نظر شما در کدام نسخه است ؟ نسخه آخر فعلا 3.2.3 هست ! بهتره برای تست افزونه رو غیر فعال و کش رو قبلش خالی یا پاک کنید.

سایتتون رو بدون ssl تست بگیرید. احتمال بروز خطا در این موارد هست.

موفق باشید
بله قبلش از ssl کمودور استفاده میکردم، بعد از این اتفاق به freessl تغییر دادم ولی خب فایده نداشت، حالا دوباره برمیگردم به ssl قبلی بعد از تغییر هاست

و بله افزونه هایی استفاده میکردم برای ریدایرکت صحیح محتوای سایت و ووکامرس و درست کار میکرد، مشکل از این حاد تر بود چون حتی خود سایت persianwhoise.com هم این مشکلو داره! و روی زیردامنه ی cp.persianwhoise.com این مشکلو نداره!

و خب طبق بررسی های خود پشتیبان هاست، هیچ مشکل داخلی پیدا نکردن و دست اخر تنها مشکلو از سمت مخابرات میدونن که ظاهرا درست هم هست ولی کاری نمیشه کرد برای این موضوع! 

و خب حذف اس اس ال از سایت ظاهرا کار راحتی نیست، چون افزونه هارو غیر فعال کردم و ریدایرکت رو از httaccess برداشتم ولی نمیدونم چرا بازم ریدایرکت میشد، و خب حتی اگر بشه هم فایده نداره چون روی سئو این لینکا روی https زحمت کشیدیم و هزینه کردیم، یعنی بدون این فایده نداره عملا! حتی اگر درستم بشه...

ممنونم بابت توجه تون

حتما بعد از تغییر هاست نتیجه رو میگم

 

جاویدان

کاربر عضو
27/4/15
2,479
639
113
استان تهران
با سلام دوست عزیز

الان یه چیزایی با این فایل ها که شما فرستادی مشخص شد.

شما یه افزونه کش داری WP Rocket/3.1.3.2 بعدش اومدی LITESPEED WP CACHE PLUGIN  رو زدی کنارش، مثلش میشه این که دو پادشاه در یک اقلیم نگنجد. شما باید تصمیم بگیرید یا لایت اسپید یا راکت دو تا نمیشه همین خودش می تونه ایجاد خطا کنه. حتی کندی سرعت بجای افزایش سرعت. حالا اینکه راکت شما قدیمی هست و حتی تا نسخه قبلی خطای جدی ssl داشته بماند . شما اگر لایت اسپید سرور دارید بهتره همون افزونه کش لایت اسپید رو در صورت پشتیبانی لایت اسپیدتون استفاده کنید.

دی ان اس ها رو هم بهتره تغییر ندید بلکه مطمئن بشید با دی ان اس سرور فعلی شما صحیح ست شده و تایید نیز شده باشه .

یه نکته مهم اینه که ssl فری که استفاده می کنید به چه شیوه ای نصب شده باشه دستی یا خودکار توسط سی پنل این خودش دو جریان متفاوت هست.

شما برای امتحان وضعیت می تونید اینبار خود فایل httaccess رو به یک پوشه دیگر ببرید و تست بگیرید . هر چند توصیه می کنم قبلش همه افزونه های کش خودتون رو غیر فعال کنید . یادتون باشه افزونه های ssl از اجبار مجدد برای نمایش استفاده می کنند و دستورات دستی می تونند با هم تداخل پیدا کنند.

موفق باشید

 

rocki3oy

کاربر عضو
23/9/08
768
34
28
با نت شرکت های وب فقط روی لودینک هست و برای من باز نمیشه.

با چیزشکن بلافاصله لود میشه اما صفحه سایت سفید هست (این مورد فکر کنم مربوط به وردپرس باشه.)

 
@rocki3oy 

من تست کردم باز شد بدون قند شکن...

2 دلیل میتونه داشته باشه یا از هاستینگ هست.

مورد دوم هم من صفحه رو آنالیز کردم تو جی تی متریکس سرعت لود سایت زده بود 11 ثانیه با 2 مگابایت حجم صفحه خب قاعدتا این صفحه برای هرکسی باز نمیشه یکی میخواد سرعت اینترنت بالا داشته باشه و قاعدتا در 24 ساعت همه افراد از سرعت اینترنت مناسبی برخوردار نیستن پس لود سایت زیاد طول میکشه و باید صفحات رو بهینه سازی کنند.

 

leoson

تازه وارد
15/12/18
54
3
8
مشکل که از سرویس دهنده اینترنت یا هاست نمیشه ( البت مگر هاست و سرورش واقعا down باشه که به cpanel هم نمیتونی بری )

اولین راه حل اینه که مودم خاموش روشن کنی اینطور مواقع ( اگه از افزونه امنیتی استفاده کنی به دلی فعالیت بیش از حد تو پیشخوان ممکنه بلاک کنه )

دومین این که من چک کردم دیدم سایتتون فورا به اس اس ال وصل میشه و اگه مثلا htaccess اجبار کنه ( که توی محتوایی که بالا فرستادی کد اجبار وجود داره ) ولی هنوز وردپرس به اس اس ال اجبار نشده باشه این مشکلو به همراه داره که اول فایل htaccess رو کلا داخلشو خالی کن و این کد نرمال وردپرس رو توش بذار ذخیره کن

# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index\.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>
# END WordPress


نگران نباش باقی چیزای ضروری افزونه ها خودش نوشته میشه

اگه افزونه امنیتی داری که حتما force ssl داره داره از اون فعال کن اگه نه که برو توی پیشخوان ->تنظیمات -> عمومی  و آدرس وردپرس رو جلو http ها یه s اضافه کن بشن https 

اینا احتمالا مشکلتو حل میکنه تست کن خبر بده

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

nasimpan78

تازه وارد
8/7/20
5
0
1
سلام امشب می خوام راجب یک سری از تجهیزات صحبت کنم
برای راه اندازی یک شبکه کامپیوتری، حتی اگر پیشرفته نباشد، سوئیچ شبکه یکی از الزامات شبکه خواهد بود. سوئیچ های شبکه دارای انواع مختلفی هستند و بر این اساس رنج قیمت متفاوتی نیز دارند. با این حال اگر برای یک شبکه خانگی ساده به دنبال سوئیچ شبکه هستید، توصیه ما استفاده از یک سوئیچ شبکه ارزان و ساده است.پیش از انتخاب یک سوئیچ ابتدا باید انواع مخلتف سوئیچ شبکه را بشناسید سپس با توجه به نیازهای شبکه دستگاه مورد نیاز خود را خریداری کنید.در این مقاله همراه با اوج گستران باشید تا راهنمایی های لازم جهت انتخاب سوئیچ مناسب ارائه شود .
ولین نکته ای که در انتخاب سوئیچ شبکه می بایست در نظر گرفته شود ، تعداد کاربران و دستگاه هایی است که در شبکه وجود دارد . تعداد این دستگاه ها، تعداد پورت های سوئیچ شبکه را نیز مشخص می کند .به طور معمول تعداد پورت های شبکه 5 ، 8 ، 16 ، 24 و 48 عدد می باشد ولی این تعداد می تواند زیادتر هم باشد . هر چه تعداد پورت های سوئیچ شبکه بیشتر باشد یا از امکانات مدیریتی یا غیر مدیریتی دارا باشد قیمت آن نیز تغییر میکند ، هر چند معیارهای دیگری نیز در قیمت سوئیچ شبکه موثر است اما تعداد پورت ها و نوع آنها ها به شدت در قیمت سوئیچ شبکه تاثیر گذار است . بنابراین داشتن اطلاعات کافی از زیر ساخت شبکه و تجهیزات مرتبط و تعداد کابران می تواند شما را در انتخاب سوئیچ مناسب و البته بصرفه راهنمایی نماید . به طور مثال، اگر تعداد دستگاه ها و کاربران درون شبکه کم باشد، در حدود 5 تا 6 نفر، می توانیدیک سوئیچ شبکه 8 پورت معمولی انتخاب کنید اما برای مقاصد حرفه ای تر، به سوئیچ شبکه حرفه ای تر با پورتهای بالاتر نیاز خواهید داشت. شما می توانید برای خرید اینترنتی مانند سایت را پیدا کرده و سوئیچ مورد نظر را بخرید
کابل شبکه از مهمترین تجهیزات شبکه است که در دو نوع مسی و فیبر نوری در بازار یافت می شود. هنگامی که فاصله ی تجهزات شبکه کمتر از 100 متر باشد استفاده از کابل شبکه مسی مرسوم تر است و در صورتی که ارسال داده ها در مسافتی طولانی ( بیشتر از 100 متر ) باشد استفاده از فیبر نوری توصیه می شود. در ابتدا و انتهای سوکت زده می شود (طرح استاندارد این سوکت RJ45 می باشد.) تا به راحتی به دستگاه ها و پریزها وصل شوند. همچنین جهت ساماندهی کابل ها از ابزاری به نام نگهدارنده کابل استفاده می شود که سبب می شود ایجاد تغییرات در سیستم کابل کشی به سهولت انجام شود. استفاده از نگهدارنده کابل برای داشتن یک محیط کاری تمیز و منظم بسیار ضروری است.
مدیریت و نگهداری کابل ها، سبب می شود سیستم به صورت بهینه عمل کند. همچنین به دلیل نظم محیط، تهویه مناسبی نیز میان تجهیزات شبکه برقرار خواهد بود که این مسئله سبب افزایش طول عمر تجهیزات شبکه خواهد شد.
 
  • Angry
Reactions: masoud ashoori