نصب نشدن افزونه ایی که از این سایت دانلود کرده ام

arsamana

تازه وارد
18/8/20
2
0
1
سلام من دو افزونه yoast و WP Content Crawler را از این سایت دانلود کرده ام ولی هیچ کدام در ورد پرس فعال نشده اند و خطا گرفته است

مشکل از کجا هست؟

با پیام زیر مواجه شده ام
Parse error: syntax error, unexpected ':', expecting ';' or '{' in /home1/kamalistore/public_html/wp-content/plugins/wp-content-crawler/app/WPCCrawler.php on line 87
با تشکر