نصب XEN FORO

shamimi

کاربر عضو
7/7/08
418
9
18
35
swift
سلام من روی هاست اشتراکی می خواهم تالار گفتمان XENFORO نصب کنم ولی ارور دارم

An exception occurred: [ErrorException] [E_RECOVERABLE_ERROR] Argument 2 passed to XF\Template\Templater::setUserBanners() must be of the type array, null given, called in /home/radsamca/public_html/enform/src/XF/App.php on line 1498 and defined in src/XF/Template/Templater.php on line 417

 1. XF::handlePhpError() in src/XF/Template/Templater.php at line 417
 2. XF\Template\Templater->setUserBanners() in src/XF/App.php at line 1498
 3. XF\App->setupTemplaterObject() in src/XF/App.php at line 1122
 4. XF\App->XF\{closure}() in src/XF/Container.php at line 28
 5. XF\Container->offsetGet() in src/XF/App.php at line 2695
 6. XF\App->templater() in src/XF/Pub/App.php at line 361
 7. XF\Pub\App->preRender() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 280
 8. XF\Mvc\Dispatcher->render() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 44
 9. XF\Mvc\Dispatcher->run() in src/XF/App.php at line 1934
 10. XF\App->run() in src/XF.php at line 333
 11. XF::runApp() in index.php at line 13

البته میهن هاست میگه که باید سرور مجازی بخری تا ماژول نصب کنید !‌روی هاست اشتراکی یعنی نمی شه !!