نمایش گروه خاص درون نوشته

hoseinsadeghi

تازه وارد
دوستان من میخوام مثلا یه گروه ایجاد کردم در بادی چرس تحت عنوان f من این f رو میخوام با شورت کد یا یه چیزی درون یه نوشته مثلا f قرار بدم که کسی f رو باز کرد بتونه درون گرون f بادی پرس مطلب ارسال بکنه

به زبان ساده میخوام گروه های بادی پرس رو درون نوشتم به کار ببرم
 
بالا