ووکامرس پارسی نگارش 2.0.20 انتشار یافت

Mohammad

مدیر انجمن
عضو کادر مدیریت
6/4/08
15,279
378
83
31
PersianScript
ووکامرس پارسی نسخه 2.0.20 انتشار یافت

در این نسخه چند مشکل امنیتی رفع شده است

برای دریافت به وب سایت پشتیبان فارسی ووکامرس www.woocommerce.ir مراجعه کنید

 

Mohammad

مدیر انجمن
عضو کادر مدیریت
6/4/08
15,279
378
83
31
PersianScript
ووکامرس پارسی نسخه 2.0.20 انتشار یافت

در این نسخه چند مشکل امنیتی رفع شده است

برای دریافت به وب سایت پشتیبان فارسی ووکامرس www.woocommerce.ir مراجعه کنید