ووکامرس پارسی نگارش 2.0.20 انتشار یافت

Mohammad

مدیر انجمن
عضو کادر مدیریت
6/4/08
15,291
389
83
31
PersianScript
ووکامرس پارسی نسخه 2.0.20 انتشار یافت

در این نسخه چند مشکل امنیتی رفع شده است

برای دریافت به وب سایت پشتیبان فارسی ووکامرس www.woocommerce.ir مراجعه کنید

 

Mohammad

مدیر انجمن
عضو کادر مدیریت
6/4/08
15,291
389
83
31
PersianScript
ووکامرس پارسی نسخه 2.0.20 انتشار یافت

در این نسخه چند مشکل امنیتی رفع شده است

برای دریافت به وب سایت پشتیبان فارسی ووکامرس www.woocommerce.ir مراجعه کنید