ویرایش قالب وردپرس

Saeed_t

تازه وارد
26/3/13
53
0
6
کد:
      <h1 id="header-name"><a accesskey="1">
      </a></h1>


      </div>
      <div id="bot-nav">
       <ul>

 <li>
  <font face="Tahoma">
  <?php wp_list_pages('title_li=&exclude=0'); ?>
 </font>
 </li>
 <li><a href="<?php bloginfo('url') ?>">
  <font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">صفحه نخست</font></a></li>
</ul>


      </div>      
    </header>
ببخشید، چه جوری تو این قسمت کاری کنم که فهرست رو نشون بده؟ از تو تنظیمات نمیشه کاریش کرد، فقط یه لینک صفحه اصلی رو نشون میده

میخوام فهرستی که تو ورد پرس ایجاد کردم با زیر مجموعه هاش بیان بالای صفحه اصلی