مشکل ویروس در افزونه 17.4 Yoast SEO Premium

Darmasirezohoor

تازه وارد
25/7/21
27
12
3
سلام و ادب

افزونه ی

آیا ویروس نداره ؟ پس چرا خطای زیر رو داره
You must be registered for see images attach
و این خطا
You must be registered for see images attach