چرا شرکت ها قیمت سئو متفاوتی ارائه می دهند؟

sara 1500

تازه وارد
به چه فاکتورهایی بستگی داره؟ فاکتورهای زیادی وجود داره که بر قیمت سئو تاثیر گذار هست. مثلا تجربه و تخصص شرکت سئو . تعداد کلمات کلیدی یک پروژه سئو.سختی کلمات کلیدی.میزان رقابت رقبا>حوزه کاری و ....
 
بالا